Migréna u dětí

Ano, i u malých dětí můžeme zaregistrovat výskyt migrény. A to už v jeho předškolním věku i v následujících letech, kdy tato nemoc jak dívkám, tak i chlapcům znepříjemňuje život.

U dětí probíhá migréna podobně jako u dospělých, ani zde nemusí mít každá bolest hlavy typické rysy migrény.

Léčba migrény je i u dětí velice komplikovaná. Především je nutné vyloučit situaci, kdy je bolest hlavy jen signálem jiného onemocnění. Je tedy zapotřebí provést správnou diferenciální diagnostiku. Jakmile vyloučíme jiné nemoci, můžeme diagnostikovat migrénu.

V dnešní době máme k dispozici celou řadu léčebných postupů, a to jak v akutní fázi, tak i jako prevenci před vznikem záchvatů.

Jelikož jsou děti náchylnější k různým nemocen, je zapotřebí vyhledat lékařskou pomoc raději pokaždé, kdy dítě trápí déletrvající bolest hlavy.